Kraj / sekce:
Okres:
obnovit
Kultura

Kultura

Pojďme se bavit: Je tu hudba, film, knihy, výstavy, nechybí exkluzivní recenze

Životní knockouty

Životní knockouty

Dal vám život ránu na solar? Nejste v tom sami, čtěte skutečné příběhy

Rozhovory

Rozhovory

Politici, umělci, zkrátka každý, kdo má co říci

Kauza uprchlíci

Kauza uprchlíci

Legální i nelegálni migranti je problém, který hýbe Českem

Tajnosti slavných

Tajnosti slavných

Chcete vědět, co o sobě celebrity dobrovolně neřeknou?

Jak se obce vypořádají s chystaným zákazem skládkování? Olomoucký kraj už má představu, starostům představil projekt moderního odpadového centra

24.03.2016
Jak se obce vypořádají s chystaným zákazem skládkování? Olomoucký kraj už má představu, starostům představil projekt moderního odpadového centra

Foto: Ilustrační foto inodpady.cz

Popisek: Od roku 2024 už nebude odpad končit na skládkách. Obce se na to snaží připravit již nyní.

Jak se obce v kraji vypořádají s chystaným zákazem skládkování? Má Olomoucký kraj představu, kde by měl končit zbytkový směsný komunální odpad? I na tyto otázky se snažili zástupci hejtmanství odpovědět představitelům více než 150 obcí z regionu na odborném semináři v Olomouci.

Největším problémem, se kterým se obce budou muset co nejdříve vypořádat, je podle odborníků hledání řešení, jak využít zbytkový směsný komunální odpad. Z těchto důvodů kraj jako jeden z prvních regionů v zemi před časem inicioval vznik spolku „Odpady Olomouckého kraje“, který v současnosti sdružuje obce a města z regionu, v nichž žijí více než dvě třetiny populace kraje. Před nedávnem navíc kraj schválil nový Plán odpadového hospodářství, který předpokládá, že občané v následujících letech vyprodukují každoročně zhruba 160 000 tun zbytkového směsného komunálního odpadu.

„Chceme důsledně podporovat prevenci a zlepšovat systém recyklace, abychom množství tohoto odpadu minimalizovali. Na druhou stranu se musíme včas připravit na legislativně schválený zákaz skládkování v roce 2024 a najít nejvhodnější řešení problému se zbytkovým odpadem. Nepřejeme si, aby obce za pár let stály před neřešitelnou situací, že nebudou vědět, co mají s tímto odpadem dělat, případně že pro ně bude jeho likvidace znamenat neadekvátní finanční zátěž,“ uvedl náměstek olomouckého hejtmana Michal Symerský, který má problematiku životního prostředí ve své kompetenci.

Zvolené řešení by mělo co nejméně zatížit životní prostředí

I z těchto důvodů krajský spolek ve spolupráci s partnery plánuje, že by na území kraje vzniklo moderní zařízení, které by zajistilo zpracování 100 000 tun zbytkového odpadu. „Inspiraci hledáme ve fungujících modelech v zahraničí. Chtěli bychom, aby zvolené řešení co nejméně zatěžovalo životní prostředí. Velký důraz klademe také na zvýšení materiálového využití směsného komunálního odpadu a v neposlední řadě i na zhodnocení jeho energetického potenciálu,“ uvedla koordinátorka systému odpadového hospodářství v Olomouckém kraji Zuzana Ochmanová.

Spolek hodlá ve spolupráci s krajem a partnery hledat možnosti financování projektu, jehož náklady odborníci odhadují na 1,5 až 2 miliardy korun. Prostřednictvím memoranda navázal spolupráci s firmou PGP Terminal, která na semináři zástupcům obcí představila jednu z nejmodernějších technologií na likvidaci směsného komunálního odpadu v současnosti.  „Jedná se o moderní a ekologické řešení, které nelze srovnávat s dosud používanými konvenčními zařízeními. Jde o zařízení, v němž dochází k přeměně odpadu na prvky a jednoduché sloučeniny, například vodík, oxid uhelnatý a vodu. V zařízení se při teplotách okolo tří tisíc stupňů Celsia odpad transformuje na syntetický plyn, z nějž se po pročištění vyrábí elektřina, teplo nebo palivo pro automobily,“ popsal Petr Břenek, generální ředitel společnosti PGP Terminal, která vlastní licenci na kanadskou technologii Westinghouse Plasma Corporation pro Česko. Vedlejším produktem procesu je podle jeho slov sklovitá tavenina, která má široké využití ve stavebnictví.

Projekt moderního odpadového centra

Projekt moderního odpadového centra

Ve spolupráci s hejtmanstvím spolek připravuje také žádost o evropské dotace na vytvoření systému sedmi odpadových center na území celého kraje. „Tato centra by umožnila smysluplné a efektivní nakládání s komunálními odpady pro členy spolku ve smyslu dodržení hierarchie nakládání s odpady. Mimo jiné by měla být vybavena i moderními překladišti k odvozu zbytkového komunálního odpadu k dalšímu využití,“ doplnila Ochmanová. Spolek, který sdružuje velká města i malé obce, podle jejích slov stále přijímá do svých řad členy a připravuje harmonogram plnění jednotlivých cílů, aby odpovídaly novému krajskému Plánu odpadového hospodářství.

„Neradi bychom řešení důležitých problémů nechávali na poslední chvíli, budoucnost vidíme ve společném koordinovaném postupu, díky němuž zajistíme obcím stabilitu a lepší pozici pro vyjednávání o finančních podmínkách. Naším cílem je moderní řešení, které bude environmentálně, ekonomicky a sociálně únosné,“ uzavřel Symerský.

O spolku Odpady Olomouckého kraje

Spolek Odpady Olomouckého kraje, z. s., začal po dlouhých přípravách oficiálně fungovat v červnu minulého roku. Založil jej Olomoucký kraj s obcemi s rozšířenou působností. Jeho posláním je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadu a zajištění efektivního nakládání s komunálním odpadem členů spolku (vlastníky tohoto odpadu jsou obce), v souladu s platnou legislativou České republiky. Aktuálně jsou členy spolku obce a města, ve kterých žije dohromady více než 400 000 obyvatel. V roce 2015 proběhlo více než čtyřicet setkání se starosty a zastupiteli obcí v Olomouckém kraji, devíti odborných seminářů se zúčastnilo takřka 300 zástupců samospráv z regionu.

Společnost PGP Terminal, a. s., je od roku 2012 výhradním zástupcem společnosti Westinghouse Plasma Corporation a držitelem licenčních práv pro aplikaci této technologie pro oblast České republiky a Slovenska. Jejím cílem je vybudování zařízení na energetické nebo materiálové využití komunálního odpadu prostřednictvím využití technologie plazmového zplyňování na území České republiky a Slovenska.

Stalo se u vás něco, co by měli ostatní vědět? Napište na .

Vložil: Redaktor KL

Komentáře