Kraj / sekce:
Okres:
obnovit
Kultura

Kultura

Pojďme se bavit: Je tu hudba, film, knihy, výstavy, nechybí exkluzivní recenze

Životní knockouty

Životní knockouty

Dal vám život ránu na solar? Nejste v tom sami, čtěte skutečné příběhy

Rozhovory

Rozhovory

Politici, umělci, zkrátka každý, kdo má co říci

Kauza uprchlíci

Kauza uprchlíci

Legální i nelegálni migranti je problém, který hýbe Českem

Tajnosti slavných

Tajnosti slavných

Chcete vědět, co o sobě celebrity dobrovolně neřeknou?

Smrad a kamiony. Kostelečtí se bouří proti bioplynové stanici

22.03.2013
Smrad a kamiony. Kostelečtí se bouří proti bioplynové stanici

Foto: Anna Vavríková / MAFRA /Profimedia.cz

Popisek: Bioplynová stanice, ilustrační foto

Společnost VOST hodlá v lokalitě U Cihelny v Kostelci nad Černými lesy vybudovat bioplynovou stanici (BPS). Projekt je připravený, ale jak u vedení města, tak i jeho obyvatel se setkává s velkou nevolí.

18.7. 2012 podal investor žádost  o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Bioplynová stanice Kostelec nad Černými lesy. Řízení bylo opakovaně prodlouženo – předložené podání neobsahovalo veškeré náležitosti a neposkytovalo stavebnímu úřadu dostatečný podklad pro jeho posouzení. K březnu 2013 probíhá územní řízení z důvodu neustálého doplňování chybějících příloh dokumentace, jejich úpravám a dalším zásahům do spisu ze strany žadatele o územní řízení. 

Tzv. „bioplynka“ je  technologickým zařízením, které zpracovává biomasu (zapomeňte na přednášku Karoliny Jacques, co to je biomasa, jedná se o odpady nebo materiály organického původu).  Bioplyn se využívá k výrobě elektřiny i tepla a může sloužit také jako náhrada zemního plynu. Dopad takových zařízení na životní prostředí je jednoduše řečeno sporný a odlišuje se projekt od projektu. Ten kostelecký je v každém případě sporný v mnoha ohledech.

Dokumentace má chyby 

„Jedná se o problematickou stavbu,  předložená projektová dokumentace ve stupni DÚR vykazuje veliké množství chyb a nepřesností, včetně kolize s platným územním plánem. V dokumentaci například není uspokojivě vyřešeno napojení areálu na dostatečně kapacitní komunikaci po pozemcích města,“ řekla Krajským listům.cz radní Kostelce nad Černými lesy, Ing. Ewa Chmelíková. Vedení města s realizací projektu dle přiložené dokumentace nesouhlasí, podle Ewy Chmelíkové obsahuje příliš mnoho chyb a nedostatků, aby bylo možné záměr posoudit. 

„Významným impulzem je i nesouhlas občanů města, petice proti výstavbě BPS je občany průběžně připodepisována – k březnu 2013 jí podepsalo více jak 1/3 obyvatel města, občané dokonce založili občanské sdružení, které usiluje o zastavení řízení,“ dodává radní Kostelce nad Černými lesy a pokračuje na téma alternativní zdroje energie obecně. „Ty samozřejmě mohou být velikým přínosem, pokud jsou využívány ve vhodném prostoru  - především lokálně, neslouží-li pouze k zisku hrstky vyvolených na úkor ostatních občanů, jak vidíme u rostoucích cen elektrické energie v ČR v souvislosti s neúměrnou mírou podpory alternativních zdrojů.  Nesmyslně nastavené dotace a garance ceny elektrické energie z alternativních zdrojů zcela potlačily zdravý rozum a naopak se staly nástrojem k posílení moci několika vybraných nad životem ostatních lidí. Bez ohledu na ekologické škody, které zařízení na výrobu energie z alternativních zdrojů a jejich provoz druhotné způsobují -navýšení dopravy, devastace zemědělské, narušení krajiny, šíření zápachu…,“ posteskla si Ewa Chmelíková.

Vadí zápach 

Vyvstává tedy otázka, zda má tento projekt pro město vůbec nějaký pozitivní přínos?  Dle názoru Ewy Chmelíkové nikoliv. „Pokud nepočítám skutečnost, že se občané nezávisle na věku, politickém přesvědčení či pohlaví aktivně rozhodli bránit svoje právo na kvalitní životní podmínky.“ Buďme ale konkrétnější. Co konkrétně obyvatelům a vedení města na projektu vadí?  „Nepřipravenost projektu a riziko snížení kvality života ve městě v případě realizace projektu, zejména riziko úniku zápachu do zastavěné části města. Stávající legislativa, která minimalizuje práva měst, obcí i jejich občanů prosadit důsledné dodržování technologické kázně při provozování podobných zařízení,“ pokračuje Ewa Chmelíková. 

Jednou z nezodpovězených otázek je například, odkud bude majitel suroviny vozit. „Když budete mít obchod – budete kupovat zboží dle dopravní trasy dodavatele nebo dle nabízené ceny? Investor nemá vlastní suroviny a bude je nakupovat. Pokud investor tvrdí, že bude využívat prasečí kejdu z neexistujícího chovu – lze věřit jeho tvrzením, nejen o zajištění surovin?“ vznáší otázku Ewa Chmelíková a naráží na další problém týkající se dopravní infrastruktury, která, pokud bude projekt realizován a bioplynová stanice bude postavena, město bezpochyby velmi zatíží. „Průjezd 92 těžkých nákladních vozů denně musí zanechat stopu. V detailu ani příjezdová komunikace po pozemcích města není dostatečně kapacitní a únosná pro vjezd nákladních vozidel. Město nebude za investora financovat tuto komunikaci, který navíc městu v tomto smyslu nedal žádné záruky. Dostali jsme pouze sliby a kontrola je prakticky nemožná – jak odlišíte nákladní vozy pohybující se po veřejných komunikacích města a kraje?“ ptá se Ewa Chmelíková.

Smlouva bez vymahatelných povinností 

Dalším problémem, který leží obyvatelům města na srdci, je zápach. „Město investorovi navrhlo řešení – za každý „den zápachu“ zaplatí 100 tisíc Kč pokuty – od té doby se investor neozval,“ konstatuje radní. „Smlouva o spolupráci bez vymahatelných povinnosti je pouze další kusem zbytečného papíru. Investor doporučil občanům navštívit BPS v Pěčíně - zjištěné skutečnosti rozhodně nepřispěly k přesvědčení, že provoz stanice je bezproblémový. Požadovali jsme, v rámci zjišťovacího řízení, aby byl záměr stavby BPS posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb „o posuzování vlivů na životní prostředí“ (tzv. velké EIA) – Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí náš požadavek zamítnul – na rozdíl např. od plánované BPS ve Svatbíně, která by běžela na poloviční výkon a jejím vlastníkem je zemědělec se surovinami z vlastní produkce.“ 

A co investor městu vlastně nabízí? Mimo jiné možnost využití odpadního až o 70 procent levnějšího tepla. Tato nabídka ale bez zajištění teplovodu není pro město využitelná. „Teplovod, který by byl asi 1,75 km dlouhý, by vedl mimo jiné i na cizích pozemcích,“ vysvětluje Ewa Chmelíková. „Dle provedeného posudku, který město zadalo, je realizace teplovodu a změna způsobu vytápění ve veřejných budovách pomocí přebytečného tepla z BPS ekonomicky nevýhodná.

Levné vytápění se nekoná 

O nabídku levného vytápění se tedy rozhodně nejednalo. S ohledem na náklady nutné k vybudování teplovodu by tak město zainvestovalo teplovod vedoucí k zařízení soukromého investora. V této souvislosti je zde třeba podotknout, že teplo je pro BPS odpadním produktem a jeho odvedení je nezbytné pro hospodárný chod BPS bez rizika znečištění ovzduší. Město podalo námitku, protože v projektu úplně chybí způsob a řešení odvádění přebytečného tepla z BPS. 

V projektu bioplynové stanice Kostelec nad Černými lesy je tedy skutečně mnoho ale. A v nedaleké osadě Svatbín je plánovaná další. Zde však řízení probíhá dle zákona. „Tady Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí vyhověl požadavku města – a požaduje po investorovi  zpracovat velkou EIA, na rozdíl od BPS Kostelec. Vedení města má za to, že by měl platit stejný metr na oba záměry. Občané Svatbína se výstavby stanice ale rovněž obávají,“ uzavírá radní Kostelce nad Černými lesy Ewa Chmelíková.

Jana Vlková 

Komentáře

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace